Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Tắt đèn kể chuyện ma 1
Loan Bảo Quần
Một cuốn sách tổng hợp những câu chuyện liêu trai, cổ quái. Tác giả Loan Bảo Quần đã tập hợp nhiều truyền thuyết, giai thoại kỳ ảo về Ma dưới những góc độ khác nhau rất lý thú, hấp dẫn.
Giá: 42 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: