Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Hạnh Thục ca
Nguyễn Nhược Thị
Hạnh Thục ca tên đầy đủ là Loan dư Hạnh Thục quốc âm ca, do Nguyễn Thị Bích (hay Nguyễn Nhược Thị Bích, hay Nguyễn Nhược Thị) sáng tác bằng chữ Nôm, dài 1036 câu, theo thể thơ lục bát, phần lớn kể lại mọi biến cố xảy ra từ khi quân Pháp sang chiếm Việt Nam cho tới lúc Thành Thái lên nối ngôi vua.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: