Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Việc làng
Ngô Tất Tố
Chuyện kể về cuộc sống xã hội thời xưa, về một lớp người bị bỏ sót, về một đám vào ngôi, về nghệ thuật băm thịt gà, một con gà và một mâm xôi mà chia đủ làm tám mươi ba phần. Kể về một người mấy chục tuổi đầu mới tập đi giày lần đầu vì được cắt làm thủ hiệu trống khi làng vào đám dẫy chà...
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: