Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Truyện Kiều
Nguyễn Du
Đây là một một truyện thơ Nôm viết bằng thể lục bát. gồm 3.254 câu thơ, dựa theo tác phẩm Kim Vân Kiều truyện viết ở khoảng đầu thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17 của Thanh Tâm Tài Nhân, một văn sĩ người Trung Quốc. Truyện Kiều đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hoá Việt Nam. Nhiều nhân vật trong Truyện Kiều trở thành điển hình cho những mẫu người trong xã hội cũ, mang những tính cách tiêu biểu Sở Khanh, Hoạn Thư, Từ Hải, và đều đi vào thành ngữ Việt Nam. Khả năng khái quát của nhiều cảnh tình, ngôn ngữ, trong tác phẩm khiến cho quần chúng tìm đến Truyện Kiều, như tìm một điều dự báo.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: