Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Mùa đom đóm mở hội
Bình Nguyên Trang
Những trang văn như chắt ra từ chính cuộc sống đời thường. Không chọn những vấn đề to tát của cuộc sống, những số phận tầm cỡ, Bình Nguyên Trang tìm đến những mảnh vụn bình dị của cuộc sống này, nhưng qua đó chị đã nói được rất nhiều. Nhân vật của Bình Nguyên Trang phần lớn là phụ nữ - những người phụ nữ bình thường xung quanh chị.
Giá: 12 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: