Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Cái chết của con Mực
Nam Cao
Cái chết của con Mực là tác phẩm Nam Cao đã đăng in trên báo Hà Nội tân văn với bút danh là Xuân Du mà ít người biết đến. Trong tác phẩm này đã miêu tả diễn biến tâm trạng của nhân vật Du từ vui mừng khi trở về, đến lúc rơi nước mắt vì đã giết chết con Mực.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: