Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Điếu văn
Nam Cao
Điếu văn là một trong số các tác phẩm mà thông qua đó Nam Cao đã lột tả được sâu sắc số phận của những người nông dân trong xã hội hiện thực lúc bấy giờ.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: