Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Cuộc vui ít có
Vũ Trọng Phụng
Cuộc vui ít có thuộc thể loại truyện trào phúng do Vũ Trọng Phụng sáng tác vào năm 1933 tại Hà Nội với bút danh là Thiên Hư. Đây là một sáng tác chưa được công bố của Vũ Trọng Phụng do một tiến sĩ người California tìm thấy.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: