Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Giường đơn hay giường đôi
Cầm Sắt Tỳ Bà
Một Phổ Hoa quá kép kín, bi quan dẫn tình yêu của chính bản thân mình vào ngõ cụt và chỉ biết chấp nhận. Một Vĩnh Đạo đại diện cho 'phái mạnh' yêu mù quáng, chấp nhận chờ đợi tới 15 năm nhưng vì một suy nghĩ nông nổi lại càng làm cho mối quan hệ trở nên phức tạp.
Giá: 33 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: