Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Gia huấn ca
Nguyễn Trãi
Hiện vẫn có nhiều ý kiến xung quanh việc Gia huấn ca có phải thực do Nguyễn Trãi sáng tác hay không. Tuy nhiên, do vấn đề lịch sử, Gia huấn ca vẫn được đặt trong phần tác giả Nguyễn Trãi. Nội dung các bài ca là những lời dạy vợ, dạy con; vợ khuyên chồng; khuyên dạy học trò sửa đức, chăm chỉ học hành.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: