Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn
Ibuka Masaru
Từ 0-3 tuổi, trẻ đã bắt đầu hình thành nhận thức về thế giới xung quanh. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn chỉ ra khả năng vô hạn của trẻ nhằm giúp người lớn có thêm kiến thức để biết cách chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn ngay từ những giai đoạn ấu thơ. Sách chia làm 3 phần chính: - Khả năng trí tuệ của trẻ được quyết định ở giai đoạn 0-3 tuổi. - Môi trường để trẻ phát huy hết khả năng. - Vai trò của người mẹ trong việc giáo dục trẻ ấu thơ. Bạn sẽ rất ngạc nhiên vì có những phương pháp tưởng như vô cùng đơn giản nhưng lại là yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tâm hồn trẻ thơ đấy.
Giá: 24 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: