Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Hịch đánh Trịnh
Nguyễn Hữu Chỉnh
Bài này hịch này tương truyền của Nguyễn Hữu Chỉnh thay mặt Nguyễn Huệ soạn ra, có một nhận xét về tác giả bài hịch như sau : "... nhưng dù vua Quang Trung không làm toàn bộ thì chắc cũng phải tham gia hiệu đính tu sửa rất nhiều vì bài hịch chính thức đứng tên ông, mà vua Quang Trung vốn là người sính chữ Nôm và cũng có học vấn, lại là người thích tự tay làm mọi việc.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: