Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Mưa nhỏ hồng trần (Tập 2)
Trang Trang
"Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ gặp người ta yêu đích thực, dù đạt được hay không, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nó sẽ được lưu giữ ở nơi sâu nhất trong tim, thời gian sẽ xây những bức tường xung quanh, sau đó dây leo sẽ mọc ra, cỏ dại sẽ vây kín, dần dần sẽ quên từng có một nơi như thế.
Giá: 36 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: