Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Người Thăng Long
Hà Ân
Bằng giọng văn hào hùng, Hà Ân đã kể lại những ngày trước và trong cuộc chiến đấu chống quân Nguyên lần 2 của nhà Trần. Nhân vật chính là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ở tuổi 33. Ông trẻ trung, hào hùng lại rất đa tài đa trí. Xen lồng vào câu chuyện là sự đố kỵ giữa chi trưởng Vạn Kiếp (mà đứng đầu là đức ông Hưng Đạo) và chi thứ (Thái thượng Hoàng, Vua và Trần Quang Khải,...). Nhưng khi mầm mống chiến tranh nổ ra, tất cả họ Trần đã đồng tâm hiệp lực xóa bỏ hận xưa để cùng nhau chiến đấu. Từ hội nghị Bình Than của các tướng lĩnh nhà Trần cho tới hội nghị Diên Hồng gặp các bô lão trưởng Hương, Hà Ân đã vẽ ra cái khí thế hào hùng yêu nước đồng lòng của dòng họ Đông A và toàn dân nước Việt. Hào sảng lắm, cảm động lắm. Nếu có chê trách thì chỉ là nhà văn Việt Nam thường mô tả cái hào hùng mà ít nói tới những cái buồn lo.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: