Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Trong rừng nho
Ngô Tất Tố
Là tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Qua tác phẩm ta thấy hiện rõ hình ảnh Hồ Xuân Hương, một nữ sĩ đang thử phá hết những cái đạo đức giả, chấp nhận cuộc chơi "với ông hiền, ông thánh"; vạch rõ những thứ lễ nghi chế độ của các ông đặt ra cho đàn bà, con gái... rặt là những cái xiềng xích trói buộc.
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: