Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Hẹn đẹp như mơ
Phỉ Ngã Tư Tồn
Cốt truyện giản dị nhưng xúc động, lời văn nhẹ nhàng như cánh bướm, chạm thật khẽ, thật khẽ vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, từng câu chữ tựa như dòng nước nhỏ, chảy chầm chậm, chầm chậm... và khiến người ta không thể kìm được phải rơi lệ.
Giá: 30 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: