Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Tha thứ cũng là một nghệ thuật
Nhà sách Đinh Tị
Tha thứ cho người khác nghĩa là tha thứ cho chính mình, không còn bận tâm tới lỗi lầm của kẻ khác thì lòng mình cũng nhẹ nhàng, thư thái hơn.
Giá: 7 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: