Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Lang Rận
Nam Cao
Lang Rận kể chuyện một thầy lang không những ngoại hình dơ dáng mà còn cực kì bẩn thỉu, luộm thuộm. Đã thế lại hám gái, lại cả gan yêu con ở của chủ nhà và ăn nằm với chị ta ở trong bếp. Mà chị ta có phải tốt đẹp gì: ù nì, vô tâm và xấu thậm tệ. Thật là thứ tài liệu tốt cho bức biếm hoạ sắc sảo nhằm biểu hiện cái ghê tởm của tác giả đối với hạng người khốn nạn (từ khốn nạn hiểu theo nghĩa phổ biến trước 1945) trong xã hội!
Giá: Miễn phí.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: