Share to Facebook Share to Twitter More...
Blank
 
 
 
Mãi mãi là bao xa
Diệp Lạc Vô Tâm
Bạch Lăng Lăng, Dương Lam Hàng với tình yêu vượt qua cả khoảng cách xa xôi và không gian. Lăng Lăng - cô sinh viên được Lam Hàng hướng dẫn học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ từ lúc mắng anh "biến thái" rồi yêu cái biến thái ấy lúc nào không hay. Lam Hàng vượt qua khoảng cách xa xôi, kiên nhẫn đợi chờ cô quay về, rồi đợi cô mở cửa trái tim trao cho anh.
Giá: 39 Quan.
Để đọc nội dung cuốn sách này, vui lòng tải phần mềm pingSKY tại đây
Người dùng cũng xem các nội dung sau: