Bước 1: Mở phần mềm, chọn vào chức năng Thông tin tài khoản.

Bước 2: Trong mục Thông tin tài khoản, chọn vào chức năng Nạp tiền vào tài khoản pingSKY.

Bước 3: Lựa chọn hình thức nạp tiền.

Để xem lịch sử giao dịch, chọn vào chức năng Lịch sử giao dịch.